Zdobyliśmy świątynię wolności rękoma, wciąż spętanymi kajdanami despotyzmu.

Maximilien de Robespierre