William Szekspir

Zdaje mi się, że widzę.
Gdzie? Przed oczyma duszy mojej.

William Szekspir