0

Zawsze podkreślam, że punktualność świadczy o podejściu [...] do posiedzeń i do pozostałych współkolegów.