Elias Canetti

Zapisujesz ciągle to, co potwierdza twoje myśli, zapisuj lepiej, co je podważa i osłabia!

Elias Canetti

Czytelnicy (2), którzy dodali do swoich notestów ten cytat:

aleksarescue