0

Zapisujesz ciągle to, co potwierdza twoje myśli, zapisuj lepiej, co je podważa i osłabia!