Wynalazca często traci czas i pieniądze usiłując zastosować swój wynalazek do takich celów, do których w ogóle się nie nadaje.
Edison nigdy tego nie robił.
Nie ma on żadnych swoich «koników».
Każdy problem, jaki przed nim staje, rozpatruje jako odrębne zagadnienie, które trzeba rozwiązać w ściśle określony sposób...
Jego wiedza jest tak zbliżona do wszechstronnej, że nie można go sklasyfikować jako elektrotechnika czy chemika - w gruncie rzeczy Pana Edisona nie można sklasyfikować...
Im lepiej go poznawałem, tym większy mi się wydawał - i w służbie ludzkości, i jako człowiek.

Henry Ford