Gustaw Flaubert

Wyjątek – mów, że potwierdza regułę. Nie próbuj tłumaczyć jak.

Gustaw Flaubert