Albert Einstein

Wybitne umysły są zawsze atakowane przez miernoty, którym trudno pojąć, że ktoś może odmówić ślepego hołdowania panującym przesądom, decydując się w zamian na odważne i uczciwe głoszenie własnych poglądów.

Albert Einstein

Czytelnicy (4), którzy dodali do swoich notestów ten cytat:

follekalinkakipuniomawoy