Ryūnosuke Akutagawa

Wy, którzy się boicie, że sztuka przywiedzie młodzież do upadku, śpijcie spokojnie! Nie upadają młodzi tak łatwo jak wy sami.

Ryūnosuke Akutagawa

Czytelnicy (3), którzy dodali do swoich notestów ten cytat:

kotrak3 •    nadirapablos