Kōbō Abe

Wszystko, co posiada formę, jest ułudą.
Jedynie pewny jest ruch piasku, negujący wszelkie formy.

Kōbō Abe