1

Wszyscy jesteśmy w podróży i powinniśmy sobie pomagać.