1

Wszelki początek myśli oznacza jakieś niedostrzegalne uszkodzenie ducha.