Wolność nie jest ulgą lecz trudem wielkości.

Leopold Staff