0

We wszystkich religiach monoteistycznych kryje się dualizm. Historia świata to historia pojedynku. Bez polubownego rozjemcy.