0

W stosunkach między Rosją i USA o wiele więcej tego, co nas łączy niż kwestii, w których pozostają rozbieżności.