0

W rozmowie nie jest najważniejsze mówienie, lecz słuchanie.