0

W demokracji trzeba wychodzić naprzeciw egalitarnym aspiracjom ludzi, zamiast je negować lub lekceważyć.