0

Tylko niektórzy rodzą się ludźmi. Pozostali pracują na miano człowieka całe swoje życie.