0

Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą.