0

Trzeba szczegółowo poznać historię [...] dawnego ustroju, by zrozumieć, do jak bezprawnych i nieuczciwych praktyk może brak pieniędzy skłonić rządy łagodne [...].