9

Trudno [...] wyobrazić sobie, że można iść przez życie, nie dzieląc go z nikim w jakikolwiek sposób.