0

Treścią dramatu jest stawanie się lub przemijanie.