0

Świat jest powszechnym tropem ducha, symbolicznym jego obrazem.