Novalis

Świat jest powszechnym tropem ducha, symbolicznym jego obrazem.

Novalis

Czytelnicy (1), którzy dodali do swoich notestów ten cytat:

marzycielka