Ryūnosuke Akutagawa

Sumienie, być może, ukształtowało moralność. Nigdy jednak dotąd nie było wypadku, aby moralność stworzyła sumienie doskonałe.

Ryūnosuke Akutagawa

Czytelnicy (2), którzy dodali do swoich notestów ten cytat:

marzycielkanutka67