2

Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać.