0

Sposób odczytywania obrazu to skomplikowana sprawa i to właśnie jest wyzwoleniem dla fotografii.