0

Śmierć nadaje kształt miłości, jak nadaje go życiu - przekształcając ją w los.