Skarpetki są [...] dobrym źródłem naszego zapachu.
Stąd właśnie biorą się w nich dziury, [...].
Bliższe badanie pokazuje, że każda dziura została wyrwana z miłością przez psie siekacze.

Alexandra Horowitz