Philip Zimbardo

[...] rola instytucji społecznych powinna polegać na stwarzaniu możliwości, a nie ograniczeń.

Philip Zimbardo