0

Religie istnieją, ponieważ ludzie wolą otrzymać błędną odpowiedź niż nie otrzymać jej w ogóle.