Reklamy są malarstwem naskalnym XX wieku.

Marshall McLuhan