Przywileje społeczne niekoniecznie dają szczęście.

John Fowles