6

Przytomna starość może więcej powiedzieć niż wróżby z kart.