Johann Wolfgang von Goethe

Przyroda podąża własną drogą, a wszystko to, co nam wydaje się wyjątkiem, jest w rzeczywistści zgodne z porządkiem rzeczy.

Johann Wolfgang von Goethe