0

Przyjemność z dobrze wykonanej rzeczy jest większa niż ewentualna nagroda.