Antoni Kępiński

Przyjąć raczej trzeba, że władza nie od Boga, ale od szatana pochodzi.

Antoni KępińskiLęk