Eduardo Mendoza

Przodkowie i potomkowie są ważni.
Przeszłość i przyszłość.
Bez przeszłości i przyszłości wszystko jest teraźniejszością, a ona jest ulotna.

Eduardo Mendoza