Przemoc nigdy nie rodzi porozumienia.

John Fowles