Poza psem książka jest najlepszym przyjacielem człowieka. Wewnątrz psa jest za ciemno na czytanie.

Groucho Marx

Czytelnicy (1), którzy dodali do swoich notestów ten cytat:

radziem