Poza psem książka jest najlepszym przyjacielem człowieka.
Wewnątrz psa jest za ciemno na czytanie.

Groucho Marx