0

„Powinno się być dumnym z bólu… każdy ból jest przypomnieniem naszej wysokiej rangi”.