0

Powinniśmy być bardzo ostrożni z AI, jest potencjalnie bardziej groźna niż broń nuklearna.