1

Podróżować znaczy żyć. A w każdym razie żyć podwójnie, potrójnie, wielokrotnie.