0

Pielęgnuję wyłącznie te emocje, które mi służą: sympatia dla innych, samoakceptacja i zgoda z otaczającym światem.