3

Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa lecz pracą i własnym wysiłkiem.