Antoine de Saint-Exupéry

Odróżniam [...] ciągłość od rutyny.
I trwałość - od zakrzepnięcia w martwocie.
Ani trwałość cedru, ani trwałość cesarstwa nie opiera się na skostnieniu.
[...] nienawidzę plemion osiadłych, a miasta ukończone wydają mi się martwe.

Antoine de Saint-Exupéry