Obowiązek jest tylko naczyniem.
Może zawierać wszystko, czym się je napełni, od największego zła do największego dobra.

John Fowles