Niektórzy [...] traktują psy tak, jakby nie miały przeszłości.
To stworzenia bez osobistej historii, do pozazdroszczenia szczęśliwe - bo niczego nie pamiętają.
Jasne jest jednak, że psy są szczęśliwe, pomimo że pamiętają.

Alexandra Horowitz