Nie pozwalam sobie na flirtowanie. To świadczyłoby o braku szacunku dla męża.