Nie pozwalam sobie na flirtowanie.
To świadczyłoby o braku szacunku dla męża.

Heidi Klum