Albert Camus

Nie można wyrzec się panowania, ani przestać pragnąć, aby mu służono. Rozkazywać to oddychać.

Albert Camus