0

[...] nie ma ostrej granicy pomiędzy tym, kim jestem, i tym, co robię.