Albert Einstein

Nie istnieje żadna logiczna reguła, według której można odkryć podstawowe prawa przyrody.
Zdolna jest do tego tylko i wyłącznie intuicja.

Albert Einstein